PRECĪZI UN DROŠI

ATZĪTĀ KOMERSANTA STATUSS (AEOF)

Ar AEOF statusu SIA "BEWE RIX" iegūst priekšrocības ātrākā muitas preču un dokumentu apstrādē, nodrošinot nepieciešamās muitas formalitātes prioritārā kārtībā. Atzītā komersanta statuss ir apliecinājums tam, ka muitas iestādes atzīst uzņēmumu SIA "BEWE RIX" par drošu un uzticamu partneri visā Eiropas Savienībā, kā arī citās pasaules valstīs, kas atzīst šo statusu (piemēram, Japāna u.c.).

Beweship pieredze un zināšanas muitas un nodokļu likumdošanā ļauj nodrošināt regulārus kravu pārvadājumus uz / no trešajām valstīm.

Beweship pakalpojumos ietipst:

  • importa, eksporta, tranzīta deklārāciju noformēšana;
  • TIR karnešu noformēšana;
  • atļauju un sertifikātu pieprasījumu sagatavošana un administrēšana;
  • muitas dokumentu arhivēšana.

Sazināties!


SIA ”Beweship Latvia” un SIA ”BEWE RIX” saimnieciskā darbība, kas attiecas uz transportu, pārvadājumiem un noliktavu, darbojas saskaņā ar Ziemeļvalstu Kravas Ekspeditoru Asociācijas Ģenerālajiem Noteikumiem (NSAB 2000) (izņemot 6§ un 27§ C.3 (pienākums apdrošināt preces uzglabāšanas laikā)).