PALDIES jUMS!

BEWE komanda - vienmēr kustībā!

Diena, kad rodas dzīvība, un mēs tai palīdzam sākt augt! Koki - mēs tiem piešķiram auglības zemi BEWE pagalmā.

Koks ir spēka simbols, kas dzīvo un attīstās tieši tāpat, kā mūsu BEWE komanda.

Šodien, mēs sakām PALDIES mūsu klientiem / partneriem un draugiem par Jūsu sarūpētajām dāvanām un liekam tās labā lietā! 


BEWE KUSTĪBĀ

Sportojam, atpūšamies un esam komanda! AKTĪVI - SMAIDĪGI - Aktivitātes, kur mēs esam vienota komanda! Uzņēmēju sporta spēles Tiksimies 2019 gadā! :)

UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒLES 2018!

Uzdodam garu!

Paldies Rūdīšanās skola! 

Paldies Māris Žunda! 

Paldies pirtniekiem Ivita Pičukane un Vilnis Lejnieks! 

Paldies Placebo Factory! 

Paldies Ziedlejas! 

Paldies BEWE Lead team par uzdrīkstēšanos, kopīgu gara stiprināšanu!
BEWESHIP LATVIJA, SIA 20 gadi!

Bored of borders!


Vienu skvoša spēli?

BEWE Balle pilī.

Nerunā, bet ej!